Rybaczij (Рыбáчий)

PAŃSTWO: Rosja           
OBWÓD: kaliningradzki
ARCHIDIECEZJA: moskiewska
 
Aż do końca II wojny światowej wieś stanowiła część tzw. Prus Wschodnich, a następnie Prus i Niemieckiej Rzeszy. Pod nazwą Rossitten była niewielką wioską rybacką nad Zalewem Kurońskim. Zasłynęła w 1901 r. powołaniem do życia pierwszego na świecie obserwatorium ornitologicznego Vogelwarte Rossitten pod auspicjami Niemieckiego Towarzystwa Ornitologicznego. Niestety, po II wojnie światowej, kiedy tereny te zostały przydzielone 
Związkowi Radzieckiemu, działalność obserwatorium się zakończyła.
 
Kościół św. Sergiusza z Radoneża
Zbudowany z czerwonej cegły w 1873 r. kościół służył do końca wojny luterańskim mieszkańcom Rossitten. Obecnie, odremontowany po okresie, kiedy pełnił funkcję magazynu, stanowi własność Kościoła prawosławnego. Przed świątynią w 1992 r. wzniesiono metalowy krzyż z inskrypcją w języku niemieckim: „Pamięci dawnych mieszkańców Rossitten”.

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY