Iwięcino

PAŃSTWO: Polska                             
WOJEWÓDZTWO: zachodniopomorskie
POWIAT: koszaliński
DIECEZJA: koszalińsko-kołobrzeska 
 
Jedna z kilku tzw. wiosek tematycznych na Pomorzu. Ze względu na niezwykłe XVII-wieczne malowidło Sądu Ostatecznego w tutejszym kościele zwana jest wioską końca świata. Gotycka świątynia pw. Matki Boskiej Królowej Polski jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem we wsi. Wzniesiono ją w XIV w. z inicjatywy cystersów z klasztoru w Bukowie Morskim z cegły i kamieni polnych w stylu tzw. gotyku pomorskiego. Prawdziwą ozdobą świątyni jest masywna wieża przykryta spiczastym hełmem krytym gontem. Uważny obserwator zauważy, że hełm jest lekko nachylony w kierunku zachodnim. Był to celowy wybieg, który wykonano w celu ochrony wieży przed zawaleniem na skutek częstych sztormowych wiatrów wiejących tu nader często z tego właśnie kierunku. Sława iwięcińskiego kościoła wynika jednak z unikalnych malowideł na drewnianym sklepieniu. Wspaniała polichromia przedstawia sceny Sądu Ostatecznego, niezwykle realistycznie wykonane w 1697 r. na zlecenie ówczesnego pastora Malichiusa. Podziw budzą rzesze postaci ukazanych na tym niezwykłym dziele, w tym przede wszystkim diabły zapędzające niewierne dusze do piekła. To właśnie te sceny zainspirowały do ogłoszenia Iwięcina wioską końca świata. Niezwykle cenne jest także pozostałe wyposażenie kościoła – renesansowy ołtarz główny z gotycką sceną ukrzyżowania, bogato rzeźbiona i malowana ambona, drewniana chrzcielnica, liczne epitafia oraz portrety, a także malowane ławki i parapet chóru. Teren przykościelny otoczony jest kamiennym płotem z trzema okazałymi drewnianymi bramami. Niegdyś kościół obsługiwał trzy wsie – Iwięcino, Bielkowo i Wierciszewo. Każda z bram była przezna-czona dla mieszkańców jednej wsi. Ściśle przestrze-gano, aby właśnie z niej korzystali. Na każdej znajdowały się rzeźbione napisy w języku niemieckim i łacińskim.
Każdego roku w wiosce końca świata organizowane są różnorodne imprezy, m.in. o charakterze warsztatów rękodzielniczych, które cieszą się wielką popularnością wśród mieszkańców okolicy oraz licznych przyjezdnych.
 
 
 

 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY