Kretynga (Kretinga)

PAŃSTWO: Litwa          
OKRĘG: kłajpedzki
DIECEZJA: telszańska (Telšių vyskupija)
DEKANAT: Palanga (Palangos dekanatas), Kłajpeda (Klaipėdos dekanatas)

Jedno z najstarszych miast Litwy, po raz pierwszy wymieniane w dokumentach z 1253 r. jako twierdza Cretyn pod zwierzchnictwem biskupa kurlandzkiego Heinricha. Historia rozwoju miasta rozpoczęła się jednak znacznie później, bo na początku XVII w., kiedy hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz (Jonas Karolis Chodkevičius) wybudował pierwszy drewniany kościół i sprowadził tu bernardynów. Założył wówczas osadę, która 23 stycznia 1609 r. otrzymała prawa miejskie. W późniejszych wiekach właścicielami majątków w Kretyndze były rodziny szlacheckie Sapiehów, Massalskich oraz Potockich. W połowie XIX w. tereny te wykupił Józef Tyszkiewicz (Jouzapas Tiškievičius), który wzniósł tu swoją posiadłość, istniejącą do dziś.
 
Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Zbudowany w pierwszej połowie XVII w. jako kościół klasztoru bernardynów. Był fundacją Karola Chodkiewicza jako wotum za zwycięstwo w bitwie ze Szwedami pod Kircholmem. Świątynia jest najstarszym obiektem sakralnym w całej wschodniej Litwie. Posiada zarówno cechy gotyckie, jak i późniejsze – renesansowe. Niezwykle cenne jest wyposażenie wnętrza, na które składają się: ołtarz św. Antoniego, najstarsze w kraju organy, a także krypta grobowa rodziny Chodkiewiczów oraz zakonników z klasztoru bernardynów. Do kościoła przystaje kompleks zabudowań dawnego klasztoru bernardynów. Został on zamknięty przez władze carskie na początku XIX w. i zamieniony na więzienie. W 1912 r. budynki przejęli franciszkanie, którzy rozbudowali klasztor i dobudowali gmach gimnazjum. Do lat 90. XX w. mieściło się tu muzeum krajoznawcze, a obecnie budynki należą do parafii.
 
Warto również zobaczyć w Kretyndze:       
  
zespół pałacowy z drugiej połowy XIX wieku, zbudowany przez Józefa Tyszkiewicza; Urządzony w nim ogród zimowy był sławny na całą Europę. Sadzawki, wodospady, groty (w jednej z nich mogło biesiadować nawet do stu osób!) oraz nasadzenia rzadkich roślin zajmowały większą część kompleksu pałacu. Obecnie, po zniszczeniach wojennych, pałac odzyskał swój blask. W oranżerii mieści się część zrekonstruowanego ogrodu, pozostałą część pałacu zajmuje Muzeum Krajoznawcze.
•  Grotę z Lourdes z rzeźbą Matki Bożej – zbudowaną w roku 1933  i poświęconą Najświętszej Marii Pannie, opiekunce zakonu franciszkanów;
kaplicę grobową Jurgisa Ambrozijusa Pabreža – franciszkańskiego zakonnika, pierwszego litewskiego botanika i jednego z najbardziej cenionych nauczycieli; przez wielu mieszkańców Kretyngi jest on uważany za świętego.
 

 

 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY