Rostock

PAŃSTWO: Niemcy             
LAND: Mecklemburg-Vorpommern
POWIAT (LANDKREIS): Rostock 
ARCHIDIECEZJA: hamburska
 
Pomimo iż nie jest stolicą landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Rostock jest największym jego miastem. To również trzeci co do wielkości (po Lubece i Kilonii) niemiecki port morski nad Bałtykiem. Położony jest nad rzeką Warnow, około 12 km od jej ujścia do Morza Bałtyckiego (port Warnemünde jest obecnie dzielnicą miasta) i liczy obecnie ponad 200 tys. mieszkańców.
Historia Rostoku jest ściśle powiązana z dziejami Związku Hanzeatyckiego, którego miasto było członkiem od XIV w. Podczas gdy Lubeka uważana jest za kolebkę Hanzy, Rostok z pewnością był jednym z najbogatszych ośrodków tej federacji. Słynął głównie z wielkiego portu, ogromnej liczby zakładów produkujących statki oraz... browarów. W XV w. miasto szczyciło się ponad setką warzelni piwa! W 1419 r. powołano do istnienia uniwersytet, jeden z najstarszych w północnej Europie. Rostock był dość mocno ufortyfikowany. Dostępu do miasta strzegły nie tylko mury obronne z basztami i okazałymi bramami wjazdowymi, ale również kanały rzeki Warnow i szereg bastionów wokół starej części grodu.Rozwój Rostocku został mocno ograniczony w XVI w., kiedy to na skutek waśni pomiędzy książętami meklemburskimi Rostock kilkakrotnie okupowany był przez Szwedów i Duńczyków. Ostatecznie po kongresie wiedeńskim tereny te zostały zajęte przez Prusy. Spośród wielu wspaniałych zabytków, jakie zachowały się z czasów świetności miasta, na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza kościół Mariacki i kościół św. Piotra.
 
Kościół św. Piotra (Petrikirche)
Najstarszy i najwyższy spośród rostockich kościołów. Wysokość jego wieży sięga aż 117 m! Warto przy okazji wspomnieć, że pierwotna wieża mierzyła 127 m, ale spłonęła w XVI w. na skutek uderzenia pioruna.Obecny wygląd świątynia uzyskała w XV stuleciu. Wówczas to na miejscu wcześniejszego kościoła wzniesiono okazałą bazylikę w typowym i modnym w tym czasie w Europie północnej stylu gotyku ceglanego. Pomimo wielu wojen i szalejących w mieście pożarów kościół św. Piotra przetrwał wiele wieków właściwie bez uszczerbku. Tragicznym okresem dla miasta i tym razem również dla świątyni stało się bombardowanie podczas II wojny światowej, w kwietniu 1942 r. Pokryty miedzianą blachą hełm wieży spłonął, zawaliły się sklepienia nawy głównej oraz południowej nawy bocznej. Zniszczeniu uległa też znaczna część wyposażenia z ołtarzem głównym i amboną na czele. Po wojnie przystąpiono do częściowej odbudowy. W 1994 r. odbudowano zniszczony hełm wieży, który ponownie stał się prawdziwym symbolem miasta.
 
Kościół Mariacki (Marienkirche)
Jeden z czterech głównych kościołów w mieście (obok kościoła św. Mikołaja, Mariackiego i św. Jakuba – ten ostatni niestety został zniszczony w czasie II wojny światowej i rozebrany). Okazała świątynia jest doskonałym przykładem gotyku ceglanego i powstała w obecnym kształcie pomiędzy XIII a XV w. Zbudowano ją na planie krzyża łacińskiego, a przecinający nawę główną transept uważa się za jeden z najbardziej okazałych w północnych Niemczech. Kościół Mariacki słynie z bogatego wyposażenia, nierzadko pochodzącego z czasów wczesnego średniowiecza. Do najcenniejszych elementów należą: drewniany późnogotycki ołtarz św. Rocha z 1530 r. – fundacja cechu cyrulików i chirurgów, XVI-wieczna ambona z bogatą dekoracją snycerską, spiżowa chrzcielnica – jedna z najpiękniejszych w tej części Europy, pochodząca z końca XIII w. oraz zegar astronomiczny z lat 1472-1643, jedyny niemiecki zegar astronomiczny ze sprawnie działającym średniowiecznym mechanizmem zegarowym. Warto obejść dokoła kościół także na zewnątrz. Po zachodniej stronie bogato zdobione ściany masywu wieżowego zawierają XIV-wieczne reliefy przedstawiające Jezusa, Maryję oraz apostołów (można dopatrzeć się św. Jakuba).
 
Warto również zobaczyć w Rostocku:
 
• gotycko-barokowy ratusz (Rathaus) z przełomu XIII i XIV w. rozbudowany w XVIII stuleciu o wspaniałą fasadę; jeden z nielicznych niezniszczonych podczas ostatniej wojny zabytków miasta;
kościół św. Mikołaja (Nikolaikirche) – najmniejszy z trzech zachowanych średniowiecznych kościołów;
kamienice starego miasta, w tym gotycką kamienicę Ratschowa (Ratschow-Haus) z XV w., obecnie siedzibę biblioteki miejskiej;
• fragmenty murów obronnych z basztami i bramami (Steintor, Kuhtor oraz Kröpeliner Tor);
• neorenesansowe zabudowania uniwersytetu przy placu Uniwersyteckim (Universitätzplatz) z drugiej połowy XIX w.;
• zabudowania portowe w Warnemünde – około 12 km od centrum Rostocku, nad Morzem Bałtyckim.
 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY