Mamonowo (Мамоново)

PAŃSTWO: Rosja           
OBWÓD: kaliningradzki
ARCHIDIECEZJA: moskiewska 
 
Miejscowość znana już od wczesnego średniowiecza. W tym miejscu znajdowało się bowiem święte miejsce pogańskie, w którym składano ofiary bóstwom. Po objęciu władzy przez Zakon Krzyżacki miejsce to nazwano Heiligenstadt (Święte Miejsce), a następnie przemianowano na Heiligenbeil (Święta Siekierka). Według legendy jeden z mnichów ściął siekierką potężny dąb, będący miejscem pogańskiego kultu. Komturia Świętej Siekierki wystawiła swój oddział w bitwie pod Grunwaldem, a jej chorągiew została zdobyta przez wojska Władysława Jagiełły.
Od tej pory pod taką nazwą gród funkcjonował aż do 1945 r., kiedy to zmieniono nazwę na Mamonowo ku czci bohatera Związku Radzieckiego, dowódcy Armii Czerwonej Nikołaja Mamonowa. W herbie miasta zachowały się jednak do dziś dwie skrzyżowane siekierki, ponad którymi zachodzi słońce.
 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY