Etap 7 Kaliningrad - Ładuszkin

Kaliningrad (0,0 km) – Pribrieżnyj (13,7 km) – Uszakowo (20,9 km) – Ładuszkin (27,9 km) 
 
PAŃSTWO: Rosja                  
OBWÓD: kaliningradzki
ARCHIDIECEZJA: moskiewska
 
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp 
i światłem na mojej ścieżce. (Ps 119,105)
 
Wędrówki po historycznej krainie Sambii przywodzą na myśl bogactwo historyczne tych obszarów. Dawniej terenem tym władali Krzyżacy, a następnie stał się on własnością Prus. Przez pewien czas należał jako lenno do Królestwa Polskiego, a obecnie jest terytorium wydzielonym Federacji Rosyjskiej. Etap ten, podobnie jak poprzednie, wiedzie głównymi drogami, tym razem 
wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego (tutaj zwanego Zalewem Kaliningradzkim -Калинингрáдский залив).
 

TRASA

Opuszczamy Kaliningrad, wychodząc spod kościoła św. Wojciecha (0,0 km) i kierując się ulicą Aleksandra Newskogo (Александра Невского), idziemy przez historyczne centrum, obok odbudowanej katedry (2,1 km) i charakterystycznego Domu Sowietów, stojącego na miejscu dawnego zamku. Leninskim Prospektem (Ленинский проспект) i ulicą Aleksandra Suworowa (Александра Суворова) wychodzimy z miasta (7,2 km). Idziemy teraz wzdłuż drogi A194, kierując się drogowskazami na Mamonowo (Мамоново).
Kawałek za miastem po prawej stronie widoczne są wody Zalewu Wiślanego, a właściwie zamkniętej zatoki tzw. Jeziora Foreliewoje (Форелевое). Mijamy je i po kilku kilometrach przechodzimy przez wieś Pribrieżnyj (Прибрежный) (13,7 km). Od tej pory coraz częściej idziemy w sąsiedztwie lasu i nabrzeżnych zarośli nadzalewowych. W miejscowości Uszakowo (Ушаково) przechodzimy żelaznym mostem przez rzekę Prochladnaja (Прохладная) (20,9 km) i kawałek za wsią wchodzimy w las. Po wyjściu z lasu dochodzimy do widocznych zabudowań miejscowości Ładuszkin (Ладушкин) (27,9 km). Tutaj kończymy etap.

 
Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY