Etap 10 Frombork - Tolkmicko

   
   
   
   
Frombork (0,0 km) – Nowiny (3,1 km) – Krzyżewo (7,1 km) – Chojnowo (10,4 km) – leśniczówka Nowy Wiek (14,2 km) – Tolkmicko (17,6 km) 
 
PAŃSTWO: Polska 
WOJEWÓDZTWO: warmińsko-mazurskie
POWIAT: braniewski, elbląski             
DIECEZJA: archidiecezja warmińska, diecezja elbląska
 
Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, 
cała ziemio, cieszcie się i weselcie, 
i grajcie! (Ps 98,4)
 
Stosunkowo łatwy i krótki odcinek Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba wiedzie malowniczymi terenami północnego skłonu Wysoczyzny Elbląskiej. Nie są to już tak podmokłe i płaskie tereny jak w poprzednim etapie. Nieco więcej jest również terenów leśnych i zadrzewionych traktów, zwłaszcza na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Na większości swojej długości trasa tego etapu wiedzie oznakowanym czerwonym Szlakiem Kopernikowskim oraz transgranicznym szlakiem rowerowym R-64.
 

TRASA

Z Fromborka (0,0 km), dawnej stolicy kapituły warmińskiej i miejsca spoczynku Mikołaja Kopernika, Droga Świętego Jakuba wychodzi ul. Krasickiego. Dochodzimy do małego skrzyżowania, gdzie należy wędrować drogą na wprost. Po około 3 km pośród lekko pofalowanych pól Wysoczyzny Elbląskiej dochodzi do wsi Nowiny (3,1 km). Stąd czerwonym Szlakiem Kopernikowskim kieruje się przez dość zwarty kompleks leśny do Krzyżewa (7,1 km). Po minięciu tej niewielkiej osady dalej czerwonym szlakiem przecina drogę wojewódzką nr 504 i po około 300 m wchodzi na teren Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Pierwszą wsią na terenie parku jest Chojnowo (10,4 km). Z Chojnowa trasa prowadzi wzdłuż Transgranicznego Szlaku Rowerowego R-64 na północ w kierunku Zalewu Wiślanego. Niezwykle malowniczy szlak wiedzie początkowo pośród pól, by ostatecznie wejść na teren zwartego lasu. Po około 4 km dochodzi do Leśniczówki Nowy Wiek (14,2 km), położonej na niewielkiej polanie tuż przy skarpie nad zalewem. W wodach zalewu, niedaleko brzegu, leży olbrzymi głaz narzutowy (14 m średnicy), tzw. Święty Kamień, na którym według podań pogańscy kapłani składali niegdyś ofiary w intencji wypływających na połów rybaków. Od leśniczówki trasa kieruje się wzdłuż Kolei Nadzalewowej do Tolkmicka. Do miasta wchodzi ul. Morską, następnie ulicą Świętojańską, należy odbić troszkę w lewo do kościoła pw. św. Jakuba Apostoła (17,6 km) – celu tego etapu, potem ponownie należy wrócić na szlak. Wytrwali mogą iść dalej, do Kadyn (ok. 5 km dalej) lub Suchacza (9 km dalej), gdzie również istnieje możliwość znalezienia noclegu.
W Chojnowie warto zwrócić uwagę na dwie kapliczki przydrożne. Jedna z nich, murowana, została wzniesiona jeszcze przed wojną w stylu neogotyckim. Druga (kapliczka Arma Christi), umieszczona na budynku, przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa w otoczeniu narzędzi, służących do ukrzyżowania (młotek, gwoździe, miecz, którym przebito Jezusowy bok itp.). Wszystko umieszczono w przeszklonej skrzyni.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Malowniczy obszar morenowej wysoczyzny został w 1985 r. objęty ochroną jako Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Jest to obszar bardzo zróżnicowany – występują tu nadbrzeżne łąki (przy brzegu Zalewu Wiślanego), strefa krawędziowa pocięta licznymi dolinami i strefa wierzchowinowa. Część nadzalewowa to równina o charakterze akumulacyjnym, często zabagniona, przy brzegu porośnięta roślinnością szuwarową, która stanowi doskonałe miejsce lęgowe ptactwa wodnego. Strefa krawędziowa cechuje się dużymi deniwelacjami dochodzącymi do 60 m. Ponad połowę obszaru parku stanowią lasy, w tym głównie zbiorowiska buczyny pomorskiej. Występują tu rzadkie w Polsce północnej gatunki górskie, jak: olcha szara, manna gajowa, żebrowiec górski, kosmatka gajowa i przetacznik górski. Urozmaicona jest również fauna parku. Osobliwością jest wschodnioazjatycki jeleń sika sprowadzony tu pod koniec XIX w. Występują tu również łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki i wilki. W strefie przybrzeżnej Zalewu Wiślanego znajdują się siedliska ptaków wodno-błotnych: gęgawy, ohara, bąka, błotniaka stawowego i wielu innych. Do najcenniejszych rezerwatów PK Wysoczyzny Elbląskiej należą: Kadyński Las, Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Dolina Stradanki i Nowinka. W otulinie parku znajduje się rezerwat przyrody Zatoka Elbląska.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba
Tamara Frączkowska tel. +48 605 325 357, mail mitaf@poczta.fm 

 

BAZA NOCLEGOWA

 

Agroturystyka pod Orzechami

(można rozbić namiot)

Chojnowo 24a
(ok. 7 km przed Tolkmickiem)

tel. 507 280 229

 

 

Agroturystyka Meirowscy

(można rozbić namiot)

Chojnowo 32a
(ok. 7 km przed Tolkmickiem)

tel. 692 902 806; 606 516 148

 

Apartamenty Nadrzeczna 24 Krzysztof Dzierżak

Tolkmicko, Nadrzeczna 24

tel. 606 795 539

www.nadrzeczna24.pl

 

 

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy parafii w. Jakuba Ap.

Tolkmicko, ul. Kościelna 2

tel. (+48) 55 231 66 34; 692 477 616

www.salezjanie-tolkmicko.pl

 

Do obsługi powyższego pliku konieczne będzie zainstalowanie aplikacji obsługującej ten format. W celu pobrania aplikacji można skorzystać z poniższych przycisków:

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY