Etap 9 Mamonowo - Frombork

Mamonowo (0,0 km) pociągiem - Braniewo (?8,0 km?) – Ułowo (12,0 km) – Klejnowo (15,2 km) – Różaniec (17,6 km) – Frombork (24,0 km) 
Mamonowo (0,0 km) rowerem  - przejście graniczne Mamonowo - Gronowo (8,0 km) - Braniewo (16,8 km) – Ułowo (12,0 km) – Klejnowo (15,2 km) – Różaniec (17,6 km) – Frombork (24,0 km) 
 
PAŃSTWO: Rosja / Polska 
WOJEWÓDZTWO: warmińsko-mazurskie
POWIAT: braniewski            
ARCHIDIECEZJA: warmińska
 
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie 
zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. (Ps 16,7-8)
 
Pomorska Droga Świętego Jakuba wkracza na terytorium Polski. Odcinek pomiędzy Braniewem a Fromborkiem wiedzie rozległymi łąkami dolin Pasłęki i Baudy. To obszar zupełnie płaski, poprzecinany licznymi kanałami. Miejscami spotykane są tu nawet tereny depresyjne. Szlak prowadzi otwartymi terenami z malowniczymi widokami na akwen Zalewu Wiślanego.
 
TRASA
 
Caminowicze przemieszczający się rowerami z Mamonowa (0,0 km) udają się ulicą Czekistów (yл. Чекистов) i szosą 27A-21 w stronę przejścia granicznego Mamonowo – Gronowa (8,0 km). Po odprawie paszportowej (wiza) szosą DK 54 dojeżdżamy do Braniewa. Za mostem na rzece Pasłęka skręcamy w lewo w ul. Katedralną do bazyliki pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (16,8 km).   Obok bazyliki, w punkcie IT dostępna jest pieczątka jakubowa. 
Caminowiczom przemieszczającym się pieszo w Mamonowie sugeruje się dojść do dworca kolejowego, przy ulicy Priwokzalnaja (Привокзальная) i stamtąd pociągiem przekroczyć granicę rosyjsko-polską. Przejście w Gronowie (zarówno dawne, jak i nowe, na drodze szybkiego ruchu) nie zezwala na przekraczanie granicy pieszo. Po około 20 minutach jazdy wysiadamy na stacji w Braniewie. Stąd idziemy (ok. 160 m) ul. Dworcową w stronę centrum miasta. Przejście kontynuujemy ul. Kościuszki, DW507, (ok. 800 m) aż do ul. Gdańskiej (DK54), którą przechodzimy nad rzeką Pasłęką. Na skrzyżowaniu z ul. Katedralną skręcamy w lewo i po ok. 60 m jesteśmy na miejscu, przy bazylice pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Po uzyskaniu pieczątki w punkcie IT wyruszamy w stronę Fromborka. 
Spod kościoła św. Katarzyny (8,0 km) szlak Drogi Świętego Jakuba wiedzie ulicą Katedralną, dalej w prawo ul. Stanisława Hozjusza i Wodną do brzegu Pasłęki (8,4 km). Widoczny jest tu ciekawy pod względem architektonicznym most na rzece. Jest on w całości kryty drewnianym dachem. Trasa prowadzi jednak dalej prosto, wzdłuż rzeki ul. Nadbrzeżną. Po około 1,5 km marszu wałem nadrzecznym dociera do widocznych z daleka zabudowań Sanktuarium Krzyża Świętego (9,9 km). Droga Świętego Jakuba wiedzie jeszcze około 300 m wzdłuż wału rzeki Pasłęki, po czym odbija drogą asfaltową w kierunku osady Ułowo (12,0 km). Wieś, na którą składa się kilka zabudowań i gospodarstwo hodowlane pozostaje jednak z prawej strony. Po kolejnych 200 m na skrzyżowaniu szlak skręca w lewo i po kilkukilometrowej wędrówce pośród otwartych pól dociera do niewielkiej wsi Klejnowo (15,2 km). To tutaj, pośród otaczających wieś Łąk Klejnowskich, znajdują się obszary położone poniżej poziomu morza. Liczne kanały melioracyjne, jak również charakterystyczna roślinność wskazują na częściowo podmokły charakter terenu. Droga kieruje się w stronę wsi Różaniec (17,6 km). Rozpościera się stąd malowniczy widok na Zalew Wiślany, a przy dobrej pogodzie widać na horyzoncie za wodą wąski pas lądu – to Mierzeja Wiślana. Przed Różańcem będzie rozwidlenie dróg i należy skręcić w lewo -  skręt jest oznakowany muszelką, a za zakrętem będzie namalowana żółta strzałka na drodze. Om 6 km przed Fromborkiem dochodzimy do drewnianej wiaty MOR (miejsce obsługi rowerów), skręcamy w lewo i drogą z betonowych płyt dochodzimy do wału przy zalewie, albo idziemy na wprost przez nowy mostek (szlak rowerowy), którym też mozna dojść do Fromborka. Wiedzie tędy oznakowany międzynarodowy szlak rowerowy R-64. To jeden z najciekawszych pod względem widokowym odcinków etapu. Z prawej strony rozciąga się szeroka panorama zalewu i Mierzei Wiślanej, na wprost z daleka widoczne są już zabudowania wzgórza katedralnego we Fromborku. Po około 2,5 km droga dochodzi do rzeki Baudy (20,3 km). Kolejne 1,5 km trasa wiedzie pośród podmokłych łąk zalewowych Baudy. Po przekroczeniu nieczynnej już linii kolejowej Braniewo-Frombork (Kolei Nadzalewowej), przed niewielkim sztucznym Kanałem Kopernika skręca w prawo i kieruje się w stronę zabudowań przedmieść Fromborka (22,6 km). Do miasta szlak wchodzi ul. Zieloną i po kilkudziesięciu metrach dochodzi do głównej ul. Mikołaja Kopernika, następnie skręca w lewo i po przejściu około 60 m skręca w prawo w ul. Starą i dalej w ul. Katedralną. Dominujące w krajobrazie miasta wieże zabytkowego zespołu katedralnego (24,0 km) stanowią punkt docelowy tego etapu.
 
PRZYSTANKI NA TRASIE
 
Braniewo
Miasto powiatowe, położone na obu brzegach rzeki Pasłęki, uważane jest za najstarsze na terenie historycznego regionu Warmii. Powstało w pierwszej połowie XIII w. na miejscu staropruskiego grodu zwanego Brusebergue. Niezwykle bogata historia stawia Braniewo w rzędzie najznamienitszych miast regionu. Przez niemal sto lat (1250-1340) było główną siedzibą biskupów i kapituły warmińskiej, a do 1278 r. stolicą całej ówczesnej diecezji warmińskiej. Kolejne trzy stulecia przyniosły znaczny rozwój ekonomiczny grodu, zwłaszcza że od XIV w. Braniewo stało się pełnoprawnym członkiem związku miast handlowych północnej Europy – Hanzy. Pomimo swojego położenia kilka kilometrów od brzegu Zalewu Wiślanego miasto było także  jedynym warmińskim portem morskim, który funkcjonował aż do końca XVIII w. W 1565 r. w Braniewie powstało pierwsze na ziemiach polskich (Prusy Królewskie były polską prowincją utworzoną z części państwa krzyżackiego) kolegium jezuickie Collegium Hosianum założone przez biskupa Stanisława Hozjusza. Trzynaście lat później do życia powołano również jezuickie seminarium papieskie, którego zadaniem było niesienie misji rekatolizacyjnej m.in. w zreformowanej Skandynawii. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. terytorium Prus Królewskich zostało włączone do królestwa Prus, a Braniewo stało się stolicą powiatu w prowincji Prusy Wschodnie. Miasto rozwijało się jako centrum szkolnictwa i  rzemiosła, a okolice aż do końca II wojny światowej były katolicką wyspą pośród dominującego protestantyzmu Prus. W czasie działań wojennych Braniewo zostało zniszczone aż w 85%. Zachowało się jednak sporo obiektów zabytkowych, które po wojnie zostały w całości lub częściowo odbudowane.
 
Bazylika mniejsza św. Katarzyny Aleksandryjskiej to potężny ceglany kościół, dominujący w krajobrazie miasta, wzniesiono w połowie XIV w. Charakterystyczną masywną wieżę dobudowano niecałe sto lat później. Niestety wspaniałe wyposażenie, w tym późnogotyckie, bogato zdobione ołtarze, zostało zniszczone podczas II wojny światowej a kościół popadł w ruinę. Odbudowany w 1986 r. z zachowaniem gotyckich detali architektonicznych, dziś jest główną świątynią miejską Braniewa.
 
Wieża bramna zamku biskupów warmińskich znajduje się kilkaset metrów na wschód od kościoła św. Katarzyny. To jedyna pozostałość dawnej siedziby biskupiej, którą rozebrano częściowo w latach 70. XIX w., a ostatecznie w latach 50. XX w
 
Zabudowania Collegium Hosianum to kompleks budynków położony na północ od kościoła św. Katarzyny, po przeciwnej stronie głównej ulicy Starego Miasta – Fromborskiej. Historyczną pierzeję słynnej jezuickiej szkoły zobaczyć można od strony dawnej fosy, przy amfiteatrze. Pochodzi ona z XVI w. i zawiera elementy starszej budowli i dawnych obwarowań miejskich z XIV w. Uczono tu m.in. języka niemieckiego, matematyki, dialektyki oraz przedmiotów teologicznych i filozoficznych. W późniejszym okresie wprowadzono nawet wykłady z języka greckiego  i hebrajskiego. Dziś w budynkach kolegium oraz niekoniecznie pasujących stylem do całości współczesnych blokach mieści się szkoła z internatem oraz biblioteka.
 
Sanktuarium Krzyża Świętego zostało wybudowane przez jezuitów w pierwszej połowie XVIII w. i do dziś jest najlepiej zachowaną budowlą sakralną miasta. Barokowy kościół założony jest na planie krzyża greckiego i posiada wspaniałe wyposażenie, w tym liczne ołtarze, wykonane w słynnym warsztacie Jana Chrystiana Schmidta z Reszla oraz ambonę wykonaną przez Jana Freya. Sanktuarium słynie z cudownego obrazu „Tron Łaski”, który podczas wojen szwedzkich został postrzelony przez szwedzkich żołnierzy. W tym czasie obraz wisiał jedynie w drewnianej kapliczce na drzewie poza miastem. Trzy kule przeszły przez obraz, z którego zaczęła płynąć krew. Od tej pory rozpoczął się kult obrazu a miejsce stało się celem licznych pielgrzymek. Miało tu miejsce wiele uzdrowień i do dziś sanktuarium przyciąga każdego roku rzesze pątników nie tylko z regionu.
 
Hinrich Brunsberg (ur. ok. 1350 – zm. po 1428) 
Znany także jako Henryk z Braniewa. Genialny niemiecki architekt i budowniczy, działający na terenie Marchii Brandenburskiej i Pomorza Zachodniego. Wprowadzał do architektury unikatowe rozwiązania, nieznane wcześniej  w Europie. Najbardziej znane obiekty przebudowane przez mistrza Brunsberga znajdują się w Szczecinie (m.in. katedra św. Jakuba, kościół śś. Piotra i Pawła) i jego okolicy (kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim, kościół Mariacki i ratusz w Chojnie).
 
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja Turystyczna w Urzędzie Miasta 
Frombork, ul. Młynarska 5A
(+48) 55 244 06 77
 
Punkt Informacji Turystycznej w Braniewie
Braniewo, ul. Katedralna 1
(+48) 55 644 33 03
 
Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba
Tamara Frączkowska tel. +48 605 325 357, mail mitaf@poczta.fm 
 
BAZA NOCLEGOWA
 

Dom Pielgrzyma

Braniewo, ul Katedralna 3

tel. 512 538 978

 

Hotel "Warmia"

Braniewo, ul. Gdańska 18

tel. (+48) 55 243 93 53

www.hotelwarmia.pl

 

Klasztor Sióstr Katarzynek

Braniewo, ul. Moniuszki 7

tel. (+48) 55 243 26 87

 Niepubliczne Szkolne Schronisko Mlodzieżowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Frombork, ul. Krasickiego 6

tel. (+48) 55 243 71 35; kom. 797 866 005 mail: noclegifrombork@caritas.pl

 
Camping Frombork
Frombork, ul. Braniewska 14
tel. 506 803 151
www.campingfrombork.pl

 

Hotel "Kopernik"

Frombork, ul. Kościelna 2

tel. (+48) 55 243 72 85

www.hotelkopernik.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Do obsługi powyższego pliku konieczne będzie zainstalowanie aplikacji obsługującej ten format. W celu pobrania aplikacji można skorzystać z poniższych przycisków:

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY