Niedźwiedzica

PAŃSTWO: Polska                            
WOJEWÓDZTWO: pomorskie
POWIAT: nowodworski                        
DIECEZJA: elbląska

Ta niewielka wieś z zachowanym układem pierwotnej owalnicy pochodzi z pierwszej połowy XIV w. i była lokowana przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ludolfa Königa. Już w XVI w., podobnie jak w wielu żuławskich osadach, pojawili się tu holenderscy menonici. Ich kilkuwiekowa obecność na tych terenach przyczyniła się w dużej mierze do rozwoju rolnictwa i gospodarowania wodą na trudnych terenach zalewowych. W Niedźwiedzicy zachowało się kilka zagród i pojedynczych domów holenderskich z charakterystyczną drewnianą architekturą. Znajdują się tu także dwa cmentarze – jeden parafialny, drugi menonicki (za wsią), zrekonstruowany po zniszczeniach wojennych z odkopanych tablic z XVIII i XIX w. Centralną część tzw. nawsia zajmuje gotycki kościół pw. św. Jakuba. Jest to jednonawowa świątynia z dobudowaną współcześnie ceglaną wieżą. Wnętrze zdobi XVII-wieczna ambona i ołtarze z XVIII stulecia. W kruchcie stoi wielki dzwon z 1590 r. autorstwa znanego gdańskiego ludwisarza Gerdta Benningka.
 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY