Darłowo

PAŃSTWO: Polska                               
WOJEWÓDZTWO: zachodniopomorskie
POWIAT: sławieński
DIECEZJA: koszalińsko-kołobrzeska 
 
Uważane za jedną z najładniejszych miejscowości polskiego Wybrzeża. Niezniszczone podczas ostatniej wojny światowej posiada szereg interesujących zabytków, które ukazują ciekawą i często burzliwą historię książęcego i królewskiego miasta. Darłowo jest położone przy ujściu rzek Wieprzy  i Grabowej do Bałtyku. Port w Darłówku (dziś dzielnica miasta) przyciąga również piaszczystymi plażami oraz bogatą infrastrukturą turystyczną w postaci licznych hoteli, pensjonatów oraz miejsc rekreacyjnych (np. park wodny z basenami wypełnionymi wodą morską). Z nabrzeży wypływają statki wycieczkowe nie tylko na krótkie rejsy po morzu, ale również na Bornholm. W okresie letnim na przybywających do Darłowa czekają również ciekawe imprezy kulturalne i rekreacyjne, jak: Jarmark Eryka, koncerty organowe, przegląd filmów skandynawskich oraz zlot pojazdów wojskowych. To miasto pełne atrakcji, w dużej mierze korzystające ze swojego dziedzictwa historycznego. Tutaj urodził się i rządził Eryk Pomorski.
Historia miasta sięga XIII w., kiedy to Darłowo otrzymało po raz pierwszy prawa miejskie. Sto lat później na wniosek braci Święców, rodziny możnych panujących w regionie, miasto ponownie otrzymało prawa z rąk rugijskiego księcia Wisława II. Największy rozkwit miasta przypadał na czasy panowania księcia pomorskiego Bogusława V, który wzniósł nad Wieprzą gotycki zamek (stojący do dziś) oraz wprowadził Darłowo do związku hanzeatyckiego, co przyczyniło się do wzmocnienia gospodarczej potęgi miasta. Nie mniej zasług przypisuje się księciu Bogusławowi X, władcy, który nie tylko zjednoczył całe Pomorze, ale również wprowadził szereg reform usprawniających władzę i sądownictwo na terenie księstwa. Podobnie jak większość miast pomorskich Darłowo nękały pożary, zarazy oraz powodzie. We wrześniu 1497 r. podczas pobytu w mieście Anny Jagiellonki (żony księcia Bogusława X) wystąpił na niespotykaną dotąd skalę sztorm połączony z powodzią. Wiele wskazuje na to, że był to rzadki (choć nie odosobniony) przypadek wystąpienia... tsunami na Bałtyku.

Eryk Pomorski (1382-1459)

Książę z pomorskiej dynastii Gryfitów. Adoptowany przez swą cioteczną babkę Małgorzatę został koronowany na króla wszystkich trzech państw skandynawskich – Danii, Szwecji i Norwegii. W wyniku kilku niepopularnych decyzji został zdetronizowany, po czym osiadł na Gotlandii, skąd jako pirat łupił statki swoich niegdysiejszych poddanych. Ostatnie lata życia spędził w rodzinnym Darłowie i tam też został pochowany.

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Największy kościół w mieście góruje nad krajobrazem starej części Darłowa. Potężna ceglana bazylika z masywną 60-metrową wieżą powstała w XIV w. i stanowi jeden z najważniejszych punktów na turystycznej mapie miasta. Kilkakrotnie niszczona była na skutek pożarów, a bogate wyposażenie ocalało do dziś jedynie w szczątkowej formie. W specjalnej kaplicy w kruchcie podwieżowej znajdują się sarkofagi króla Eryka Pomorskiego oraz księżnych Jadwigi i Elżbiety. To jedno z ważniejszych miejsc związanych z historią Pomorza oraz... Skandynawii.
Wewnątrz kościoła uwagę zwraca zwłaszcza drewniana, pięknie rzeźbiona barokowa ambona z początku XVIII w., na której przestawiono sceny ze Starego i Nowego Testamentu, jak również nawiązującą do biblijnego potopu scenę powodzi w Darłowie z XV w. Wnętrze wypełnia także bogata polichromia, zwłaszcza na łuku tęczowym. Pobłogosławione i poświęcone przez papieża Jana Pawła II korony dekorują dziś figurę Matki Bożej Fatimskiej, a darłowski kościół Mariacki ustanowiono sanktuarium. Obsługą duszpasterską świątyni od czasów powojennych zajmuje się zakon franciszkanów. Przed kościołem w 1817 r. zasadzono dwa okazałe dziś dęby, które
nazwano imionami dwóch największych reformatorów: Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. Istniejący niegdyś na terenie przykościelnym cmentarz został zniszczony, a zachowane nagrobki, tablice i krzyże umieszczono na trawiastym skwerze przy południowej ścianie świątyni.
 
Zamek Książąt Pomorskich
Wzniesiony w latach 1352-1372 przez księcia Bogusława V jako warowny zamek, otoczony fosą oraz zakolem rzeki Wieprzy. Wielokrotnie przebudowywany i remontowany po zniszczeniach wywołanych głównie pożarami, do dziś istnieje w kształcie podobnym do pierwotnego. Najsłynniejszą mieszkanką zamku była księżna Zofia, córka Bogusława IX, a żona Eryka II. Ona to była wielką zwolenniczką zbliżenia Księstwa Pomorskiego z Polską i dążyła do małżeństwa Bogusława X z Anną Jagiellonką. Podobno zamurowała w ścianach zamkowych wielu Krzyżaków, których szczerze nienawidziła. Chodzą słuchy, że jest często widziana jako duch, w białej powłóczystej sukni, przechadzająca się ze świecznikiem po komnatach zamkowych. Dziś na zamku mieści się muzeum regionalne, w ramach którego można podziwiać komnaty zamkowe ze szczątkowo zachowanym wyposażeniem (np. elementów dawnego kościoła zamkowego).
 
 
Kościół św. Gertrudy
Położony za murami dawnego Darłowa, kilkaset metrów na północny wschód od Bramy Kamiennej, na niewielkim wzgórzu zajmowanym dziś przez cmentarz miejski. Świątynia stanowi doskonały przykład budowli w stylu gotyku skandynawskiego, nawiązującego do wczesnogotyckiej architektury angielskich zakonów rycerskich oraz świątyni Anastasis Grobu Pańskiego z Jerozolimy. Legenda głosi, że świątynię ufundował król Eryk za uratowanie jego flotylli z burzy. Kościół św. Gertrudy ma charakter kaplicy. Został zbudowany na planie dwunastoboku z oszkarpowaniem (każdy bok przedzielony jest ceglaną przyporą, tzw. szkarpą) i zwieńczony charakterystycznym spiczastym hełmem krytym gontem. Wewnątrz zobaczyć można m.in. ciekawą polichromię gwiaździstego sklepienia, która przedstawia postacie
apostołów (w tym również św. Jakuba) w otoczeniu motywów roślinnych.

 

Warto również  zobaczyć w Sławnie:

średniowieczny układ miasta wraz z fragmentem murów obronnych i Bramą Kamienną;
• XV-wieczny kościół św. Jerzego;
rynek staromiejski z ratuszem i fontanną Rybaka z 1919 r.;
port w Darłówku wraz z rozsuwanym mostem –unikatowym rozwiązaniem technicznym, niespotykanym w innym miejscu Pomorza Zachodniego;
latarnię morską w Darłówku;
pozostałości Artyleryjskiego Poligonu Doświadczalnego z czasów II wojny światowej ze stanowiskami słynnej „Dory”, ówczesnego największego działa na świecie.

 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY