Greifswald

PAŃSTWO: Niemcy                
LAND: Mecklemburg-Vorpommern
POWIAT (LANDKREIS): Vorpommern-Greifswald 
ARCHIDIECEZJA: berlińska
 
Jedno z największych i najważniejszych miast Pomorza, zarówno obecnie, jak i w przeszłości. Od XV w. jest również siedzibą najstarszej uczelni na Pomorzu – Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta ( Ernst-Moritz-Arndt-Universität), co sprawia, że miasto wyróżnia się akademickim klimatem i ruchem niemal przez cały rok. Uniwersytet został powołany przez księcia Warcisława IX w 1456 r. i niemal nieprzerwanie funkcjonuje do dziś, będąc jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. Początki Greifswaldu sięgają XII w., kiedy to w pobliskiej Eldenie wybudowano cysterski klasztor św. Hildy. Rozwijająca się osada otrzymała w 1250 r. prawa miejskie, a 28 lat później przystąpiła do Hanzy, stając się jednym z najważniejszych członków. Tak zwany „Złoty Przywilej” nadał miastu szerokie uprawnienia w zakresie handlu, co gród z powodzeniem wykorzystywał.Kiedy w połowie XV w. powstał uniwersytet, Greifswald dodatkowo stał się jednym z liczących się ośrodków kulturowych i naukowych ówczesnej Europy.
Po wojnie trzydziestoletniej zarówno miasto, jak i cała zachodnia część Pomorza (aż po Szczecin) zostały przyłączone do Szwecji i dopiero niemal 200 lat później Greifswald został przejęty przez Prusy. O wielkim znaczeniu i bogactwie miasta świadczą dziś zachowane zabytki, z których wiele pamięta czasy średniowiecznej prosperity.
 
Kościół Mariacki (Marienkirche)
Masywna bryła świątyni często nazywana jest pieszczotliwie „grubą Maryśką”. Została wybudowana na przełomie XIII i XIV w. Z dawnego wyposażenia na uwagę zasługuje ambona z końca XVI w., polichromie oraz płyta nagrobna słynnego burmistrza Greifswaldu – Heinricha Rubenowa z XV w.
 
Kościół św. Mikołaja (Dom St.Nikolai)
Uważany za najcenniejszy obiekt sakralny w mieście kościół św. Mikołaja posiada również najwyższą (ok. 100 m) wieżę, zwaną Długim Mikołajem, widoczną z daleka już na długo przed wjazdem do miasta. Znaczenia świątyni dla miasta nie da się przecenić. Tutaj podpisano akt erekcyjny uniwersytetu, tutaj również ochrzczono wielu słynnych mieszkańców Greifswaldu, jak np. w 1774 r. Caspara Davida Friedricha, późniejszego wybitnego malarza romantycznego. Do 2012 r. mieściła się tu również (od 1535 r.) siedziba biskupstwa Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego, który obecnie połączył się z Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Meklemburgii, a kościół w Greifswaldzie utracił tym samym status katedry. Wnętrze kościoła zaskakuje z jednej strony jednorodną białą kolorystyką, z drugiej bogactwem elementów... neogotyckich. Faktycznie, wyposażenie pochodzi w większości z XIX w., chociaż zachowało się kilka obiektów z dawniejszych czasów. Są to jednak głównie płyty nagrobne (w posadzce kościoła) oraz układ kaplic biegnących wokół naw i ambitu (obejścia ołtarza). Ze szczytu wieży roztacza się fantastyczny widok na miasto i okolicę. Wstęp do kościoła jest płatny.
 
Kościół św. Jakuba (St.-Jakobi-Kirche)
XIII-wieczna świątynia jest najmniejszym z trzech charakterystycznych kościołów starego miasta. W jej wnętrzu obejrzeć można głównie neogotyckie wyposażenie, choć zachowały się również pojedyncze elementy oryginalnego wystroju i pozostałości średniowiecznych polichromii.
 
Warto również zobaczyć w Greifswaldzie:
stary rynek z kamienicami, w tym gotyckimi z XIV i XV w.;
ratusz - pierwotnie gotycki, następnie przebudowany w stylu barokowym;
• siedzibę uniwersytetu oraz pomnik Heinricha Rubenowa, znajdujący się przed głównym budynkiem uniwersyteckim;
Pomorskie Muzeum Krajowe (Pommersches Landesmuseum) – utworzone w 1927 r. w Szczecinie, a następnie po wojnie przeniesione do Greifswaldu; jeden z największych zbiorów „pomeraników” mieszczący się w budynkach dawnego klasztoru franciszkanów oraz klasycystycznym gmachu dawnej szkoły miejskiej.
 

 

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY