Etap 34 Karnice - Kamień Pomorski

Karnice (0,0 km) – Niedysz (2,1 km) – Ciećmierz (5,5 km) – Grębice (7,6 km) – Kaleń (8,5 km) – Świerzno (12,4 km) – Będziszewo (14,6 km) – Jatki (17,0 km) – Trzebieszewo (21,6 km) – Kamień Pomorski (28,1 km) 
 
PAŃSTWO: Polska      
WOJEWÓDZTWO: zachodniopomorskie  
POWIAT: gryficki, kamieński     
ARCHIDIECEZJA: szczecińsko-kamieńska
 
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj 
o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Ps 103,2)
 
Śladami świętego Ottona Pomorska Droga Świętego Jakuba dociera do Kamienia Pomorskiego, stolicy jednego z pierwszych biskupstw Pomorza. Zanim jednak się tu znajdziemy, mijamy historyczne wsie znamienitych rodów szlacheckich, z których część od wieków służyła kamieńskim biskupom i pomagała pielgrzymom wędrującym przez Pomorze na zachód Europy.
 
TRASA
 
Z Karnic (0,0 km) kierujemy się na południe. Za przejazdem kolejowym skręcamy w lewo i kierujemy się do wsi Niedysz (2,1 km). Tutaj po przejściu przez wieś wchodzimy na drogę pożarową. Odcinek ten należy do trudniejszych zwłaszcza dla rowerzystów, którym zaleca się objazd przez Paprotno. Nawierzchnia drogi pożarowej jest tu nierówna, a po deszczach nierzadko podmokła lub nawet lekko podtopiona. Wędrujemy dalej wzdłuż skraju lasu i po kilku kilometrach docieramy do Ciećmierza (5,5 km). Przez Ciećmierz przechodzimy drogą brukowaną i dochodzimy do asfaltowej szosy, którą przekraczamy, idąc dalej na południe. Przy końcu parowu skręcamy w lewo w drogę gruntową, którą schodzimy do Grębic (7,6 km), części wsi Kaleń (8,5 km). Pośród licznych tu wąwozów i parowów meandrującą drogą pożarową docieramy ostatecznie do Świerzna (12,4 km), dawnej siedziby rodowej Flemmingów. Przy końcu Świerzna skręcamy w lewo w drogę gruntową. Dochodzimy do mostku nad strumieniem Stuchowska Struga i mijając zabudowania osady Będzieszewo (14,6 km), ponownie dochodzimy do drogi wojewódzkiej nr 103 i wsi Jatki (17,0 km). Za wsią mijamy po lewej stronie dawne wyrobisko żwirowni, a nieco dalej kopalni kredy i przechodząc przez las, wychodzimy na pola należące do widocznej już wsi Trzebieszewo (21,6 km). Przy kościele skręcamy w lewo i kierując się na południe, dochodzimy do drogi asfaltowej, gdzie kierujemy się na prawo. Przechodzimy mostem nad rzeczką Niemicą (23,5 km), a następnie drogą wojewódzką wchodzimy do Kamienia Pomorskiego (26,1 km). Etap kończymy przy konkatedrze pw. św. Jana Chrzciciela (28,1 km).
 
PRZYSTANKI NA TRASIE
 
Ciećmierz
Już sam zachowany kształt owalnicy pokazuje,że wieś ma średniowieczny rodowód. Położona nieopodal historycznego traktu z Trzebiatowa do Kamienia była początkowo własnością rycerzy pomorskich, a następnie rady miejskiej Trzebiatowa. Zabytkowy kościół pw. Zwiastowania NMP został zbudowany w konstrukcji szkieletowej na początku XVII w. Niezwykle cenne jest jego wyposażenie, na które składa się przede wszystkim kopia gotyckiego tryptyku (oryginał znajduje się w szczecińskiej katedrze) z figurami Matki Bożej w otoczeniu apostołów, m.in. również św. Jakuba, ośmioboczna ambona z XVIII w. i polichromowana empora muzyczna.
 
Świerzno
Niemal od początku powstania aż do końca XVIII w. wieś ta należała do rodu Flemmingów, szlacheckiej rodziny, z której wywodziło się wielu rycerzy, zakonników, pastorów oraz wysoko postawionych polityków pomorskich. Najbardziej znaną postacią był żyjący na początku XVIII w. Bogusław Bodo von Flemming, za czasów którego wzniesiono we wsi okazały dwór myśliwski, stojący do dziś. Całość zaplanowano jako konstrukcję ryglową, a budynki rozlokowano wokół trzech boków prostokątnego dziedzińca. Kompleks budynków (obecnie odbudowywany z ruiny) wraz z parkiem jest doskonałym przykładem XVIII-wiecznej sztuki planowania zespołów pałacowych na Pomorzu. Ryglowy kościół pw. Świętej Trójcy stoi w centralnej części wsi, niedaleko założenia pałacowego. Jest świetnie zachowanym przykładem architektury szkieletowej, charakterystycznej dla rejonów Pomorza. Niegdyś bogato wyposażony przez 
Flemmingów, posiada już niewiele ruchomych zabytków, większość z XVIII i XIX w.
 
Trzebieszewo
Wieś, niegdyś położona na linii Gryfickiej Kolei Wąskotorowej, jest starą osadą założoną na południowym skłonie szerokiej doliny potoku o nazwie Świniec. Trzebieszewo należało do dóbr kapituły kamieńskiej, a dawne dokumenty katedralne wskazywały, że w XV w. w tutejszym kościele posługiwało aż trzech księży. XV-wieczny kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP był wielokrotnie przebudowywany i dziś nosi cechy zarówno pierwotnej, gotyckiej świątyni, jak i późniejszych przeróbek (w tym XIX-wiecznej neogotyzacji). Wewnątrz na uwagę zasługuje m.in. gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem stojąca we wnęce nad wejściem do zakrystii.
 
INFORMACJA TURYSTYCZNA
 
Punkt Informacji Turystycznej
Kamień Pomorski, Plac Katedralny 5
 tel. 607 873 203, www.kamienpomorski.pl
 
BAZA NOCLEGOWA

Dom Pielgrzyma
Kamień Pomorski, Plac Katedralny 8
(+48) 91 382 05 54

Pomorski Hotel „Pod Muzami”
Kamień Pomorski, ul. Grafitów 1
(+48) 91 382 22 40, (+48) 91 382 08 25
www.podmuzami.pl

 
 

 

 
 
 

Do obsługi powyższego pliku konieczne będzie zainstalowanie aplikacji obsługującej ten format. W celu pobrania aplikacji można skorzystać z poniższych przycisków:

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY