Etap 4 Nida - Rybaczij

Nida (0,0 km) – granica litewsko-rosyjska (4,3 km) – Rybaczij (21,1 km) 
 
PAŃSTWO: Litwa / Rosja           
OKRĘG: kłajpedzki / OBWÓD: kaliningradzki
LITWA: diecezja telszańska, dekanat: Kłajpeda
ROSJA: archidiecezja moskiewska
 
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; 
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę 
śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. (Ps 13,6)
 
Rosyjska część Mierzei Kurońskiej niewiele różni się od części litewskiej, tak pod względem krajobrazowym, jak i zabudowy niewielkich wiosek rybackich. W przeszłości cały ten teren był najdalej na północ wysuniętą częścią tzw. Prus Wschodnich. Obecnie Droga Świętego Jakuba wchodzi tu na teren Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
 

TRASA

Nidę (0,0 km) opuszczamy ulicą Taikos i po około kilometrze dochodzimy do głównej drogi (1,2 km) biegnącej wzdłuż całej Mierzei Kurońskiej (droga nr 167). Tutaj skręcamy w lewo i idziemy przez las w stronę przejścia granicznego pomiędzy Litwą a Rosją (4,3 km).

UWAGA!!!
Do przekroczenia granicy potrzebna jest ważna wiza.
Od granicy trasa przebiega drogą znacznie gorszej jakości, przez zwarty 
obszar leśny. Nie mijamy po drodze żadnych zabudowań i dopiero po około 
17 km docieramy do wsi Rybaczij (Рыба́чий) (21,1 km).
 
Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY