Etap 43a Greifswald - Hohenwieden

Greifswald (0,0 km) – Steffenshagen (6,6 km) – Horst (13,1 km) – Hohenwarth (21,8 km) –Grimmen (27,4 km) – Hohenwieden (29,8 km) 
 
PAŃSTWO: Niemcy               
LAND: Mecklemburg-Vorpommern
POWIAT (LANDKREIS): Vorpommern-Greifswald
ARCHIDIECEZJA: berlińska
 
Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, 
mię strzeże! (Ps 69,30)
 
Greifswald i Grimmen niegdyś stanowiły o sile tej części Księstwa Pomorskiego. Ich znaczenie polityczne wprawdzie już osłabło, jednak ze względu na bogatą historię wpływają dziś na atrakcyjność turystyczną regionu. Pomorska Droga Świętego Jakuba łączy te dwie miejscowości, nawiązując do dawnych szlaków handlowych Pomorza.

TRASA

Opuszczamy hanzeatyckie i uniwersyteckie miasto ’Greifswald (0,0 km). Ulicą Domstraße, obok kościoła św. Jakuba, idziemy w kierunku zadrzewionych plant okalających stare miasto i skręcamy w lewo, w kierunku dworca kolejowego (0,7 km). Kładką ponad torami przechodzimy do ulicy Osnabrücker Straße, którą przecinamy i idziemy w stronę uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego. Ul. Soldmannstraße i Loitzer Straße dochodzimy do skrzyżowania z Grimmer Straße. Szlak prowadzi jednak dalej prosto. Podążamy prosto wąską uliczką i obok cmentarza miejskiego dochodzimy do obwodnicy Greifswaldu – drogi 105 (2,6 km).  Przechodzimy kawałek dalej na drugą stronę i wzdłuż pola golfowego wychodzimy z miasta (3,8 km).
Szlak wiedzie teraz wzdłuż skraju lasu, najpierw na zachód, a następnie skręca pod kątem prostym w prawo, kierując się na północ. Przekraczamy drogę powiatową i dalej wzdłuż lasu kierujemy się na północny zachód, omijając zabudowania wsi Steffenshagen (6,6 km). Drogą wśród pól, częściowo obok zwartych terenów leśnych, dochodzimy do miejscowości Horst (13,1 km). Opuszczamy Horst, skręcając na rozwidleniu dróg przy końcu wsi w lewo, a następnie w gruntową drogę w prawo. Drogą gruntową szerokim łukiem, a potem drogą asfaltową wśród pól idziemy na zachód. Po kilku kilometrach wiaduktem przechodzimy nad drogą szybkiego ruchu (prowadzącą do Stralsundu) (17,5 km). Idziemy dalej drogą gruntową i mijając zabudowania wsi Hohenwarth (21,8 km), dochodzimy do granic administracyjnych ’Grimmen (24,8 km), dużego pomorskiego miasta o bogatej historii. Ulicami Heidebrinker Weg, Stoltenhäger Straße, Stralsunder Straße i Sundische Straße wchodzimy do centrum (27,4 km). Z centrum miasta wychodzimy Lange Straße, która przechodzi dalej w Bahnhof Straße i wzdłuż starego cmentarza (Alter Friedhof) idziemy w stronę linii kolejowej. Po przejściu wiaduktem ponad torami, skręcamy w prawo. Początkowo kilkadziesiąt metrów idziemy wzdłuż torów, a następnie skręcamy w lewo i ulicą Grellenberger Straße kierujemy się na rogatki miasta (29,3 km). Przy tablicy oznaczającej granice administracyjne Grimmen skręcamy w lewo i po około 500 m dochodzimy do osady (dziś dzielnicy miasta) Hohenwieden (29,8 km) i widocznego schroniska pielgrzymkowego.

PRZYSTANKI NA TRASIE

Horst

Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z XIV w.,ale tereny te zamieszkane były już znacznie wcześniej. W okresie średniowiecza wieś znajdowała się w obrębie granic Księstwa Rugijskiego, które po wojnie trzydziestoletniej przeszło w ręce Szwecji. Od 1815 r. tereny te przejęły Prusy, a następnie Rzesza Niemiecka. W centralnej części wsi uwagę zwraca okazały gotycki kościół z masywną wieżą. Został on zbudowany w XIV w. z kamienia polnego i cegły. Nieznacznie tylko zniszczony podczas ostatniej wojny stoi do dziś w niemal niezmienionym stanie.

Grimmen

Pełne gotyckich zabytków Grimmen należy do najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Pomorza. Historia rozwoju miasta sięga wieku XIII, kiedy to książę rugijski nadał istniejącej tu osadzie prawa miejskie. Od 1325 roku miasto znalazło się w granicach Księstwa Pomorskiego, stając się jednym z ważniejszych ośrodków handlowych państwa. Zachowany średniowieczny układ miasta oraz liczne zabytki powodują, że warto poświęcić parę chwil na spacer po Grimmen. Wczesnogotycki kościół Mariacki ( Marienkirche) dominuje w krajobrazie starego miasta. Jego bogato zdobiona blendami oraz nakryta spiczastym hełmem wieża widoczna jest niemal z każdego punktu Grimmen. Także wnętrze zaskakuje bogactwem wyposażenia, chociaż w większości już późniejszego – neogotycki ołtarz główny z XIX w., barokowa ambona, XVII-, XVIII-wieczne stalle oraz płyty nagrobne. Warto zajrzeć do przylegającej do kościoła kaplicy św. Maurycego, która od początku swojego powstania w XVII w. służyła jako miejsce pochówku członków szlacheckiej rodziny Wakenitzów, wywodzącej się z Grimmen. Na starym mieście do dziś zachowało się kilka średniowiecznych zabytków, w tym kamienice gotyckie oraz wspaniały ratusz, wzniesiony około 1400 r. Jego bogato zdobiony szczyt, ze sterczynami oraz barokową wieżyczką, jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych elementów miasta. Nieopodal, na ścianie jednej z kamienic, zobaczyć możemy pamiątkową tablicę poświęconą Annie Kröger, oskarżonej o czary i spalonej na grzymińskim rynku w 1697 r. – ostatniej ofierze dawnych polowań na czarownice na Pomorzu. Do charakterystycznych pomników w mieście należy tzw. Hermine, rzeźba praczki ustawiona w miejscu, gdzie jeszcze do XIX w. kobiety urządzały pranie. Spośród średniowiecznych umocnień miejskich do czasów współczesnych zachowały się aż trzy bramy wjazdowe: Strzałowska (Stralsunder Tor), Gryfijska (Greifswalder Tor) oraz Młyńska (Mühlentor).

 

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY