Kontakt

W sparwie zakupu Paszportu Pielgrzyma prosimy o kontakt mailowy: paszport@pomorskadrogaswjakuba.pl lub wypłanić formularz pod adresem:
www.przewodnik.pomorskadrogaswjakuba.pl/zamow-paszport-pielgrzyma/

Formularz kontaktowy

DO GÓRY